ONS SOCIAAl ENGAGEMENT

 

Woest is ook een hartelijke handelaar van het Enchanté-netwerk, waar klanten een uitgestelde koffie of maaltijd kunnen trakteren aan zij die het nodig hebben. Zo’n mooi initiatief, daar zeiden we meteen ‘ja’ op. Uit elke uitgestelde koffie of maaltijd vloeit er een babbel voort.

Op kerst doen we ook altijd een sociale kerstavond, waar sponsors ons eten brengen waar we een feestmaal mee bereiden. Iedereen is uitgenodigd.

Maar ook in onze dagelijkse werking keuzes gaan we overdacht tewerk.

We werkten in het verleden al samen met VZW Obrabaken, VZW Compaan, VZW Brake Out, VZW KOMPAS, HTISA De Rotonde, KomafKoffie, … Allemaal organisaties die doelgericht te werk gaan om mensen met een kwetsbare achtergrond meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. En wij zien het als onze taak om hier mee op de kar te springen. Dus met de regelmaat van de klok zie je iemand in onze keuken, in de zaal die bij ons de kneepjes van het vak leert.

 

Woest Gent Sociaal Engagement
Woest Gent Sociaal Engagement
Woest Gent Sociaal Engagement
Woest Gent Sociaal Engagement